+420 603 284 777 LUKES.HB.com@gmail.com

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

UKÁZKA VÝROBKŮ PO POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY MIX

POVRCHOVÉ ÚPRAVY MIX

DECKEL RED ELOX

DECKEL GREEN ELOX

6mm V.BODY CARTRIDGE

SCHRAUBE O/PÚ

GELENKKOPF O/PÚ

XXX O/PÚ

DOPPELNIPPEL O/PÚ

SCHRAUBE O/PÚ

SCHRAUBE

BRACKET

BRACKET

BRACKET

BRACKET

SCHRAUBE 

OPRACOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ

NANESENÍ POVRCHOVÉ VRSTVY – KOVOVÉ

NANESENÍ POVRCHOVÉ VRSTVY – NEKOVOVÉ

XX

GALERIE

POVRCHOVÝCH ÚPRAV

 

X

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Povrchová úprava je speciální ošetření povrchu materiálu nebo dílu buď opracováním, zpracováním nebo nanesením vrstvy materiálu.

Používá se především pro lepší odolnost proti korozi, otěru, zvýšené teplotě apod., nebo pro zlepšení vlastností povrchu (mechanických, chemických, estetických, třecích atd.).

E

OPRACOVÁNÍ

Spočívá v odebrání části materiálu z povrchu součástky.

 • balotinování / kuličkování 
 • broušení / frézování 
 • lapování 
 • leštění
 • tryskání
E

ZPRACOVÁNÍ

Spočívá v úpravě povrchu teplem nebo chemikáliemi.

 • boridování, nitridování
 • cementrování, nitrocementování
 • černění (brynýrování)
 • moření
 • povrchové kalení
 • popouštění
E

NANESENÍ POVRCHOVÉ VRSTVY

Podle materiálu

kovové
 • zinkování
 • chromování
 • cínování
 • niklování
 • stříbření
 • poměďování (používá se spíše výjimečně jako podklad pro následující povrchovou úpravu)
 • pozlacování (používá se především u kontaktů kde je třeba zajistit korozní odolnost a dobrou vodivost)
 • kadmiování (nepoužívá se)
nekovové
 • barvení
 • lakování
 • pokrytí povrchu teflonem

Podle technologie

 • fyzikální depozice z plynné fáze
 • chemická depozice z plynné fáze
 • žárové stříkání
 • navařování
 • máčení v tavenině
 • máčení v roztoku
 • řízená oxidace

KONTAKT

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

+420 603 284 777

LUKES.HB.com@gmail.com

UŽITEČNÉ ODKAZY