+420 603 284 777 LUKES.HB.com@gmail.com

SVÁŘENÍ

AKTUÁLNÍ STROJNÍ PARK FIRMY

SVÁŘEČKA X1

SVÁŘEČKA X2

SVÁŘEČKA X3

SVÁŘENÍ / SVAŘOVÁNÍ

SVAŘOVÁNÍ nebo SVÁŘENÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Obecným požadavkem na proces svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb.

Protože prakticky je velmi obtížné dosáhnout spojení na úrovni meziatomových vazeb za okolních podmínek (běžná teplota, tlak), kdy je termodynamický stav materiálů stabilní resp. metastabilní, je nutné tento termodynamický stav změnit. Proto je při svařování nutné působit buď tlakem, teplem nebo oběma faktory najednou. Obecně platí závislost čím vyšší působí tlak tím méně je potřeba vnést teplo a obráceně. Tlakové svařování je označením svařování za působení převážně tlaku a tavné při působení tepla.

Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých vlastností. Ale pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. Při svařování dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických vlastností základního materiálu (spojovaného) v okolí spoje. 

Svařovací automaty zajišťují opakovatelnou kvalitu, přesnost a efektivitu při svařování vstupů, návarných den, ok a dalších dílů.

E

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ

E

TLAKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

E

TLAKOVÉ SVAŘOVÁNÍ ZA STUDENA

E

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

KONTAKT

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

+420 603 284 777

LUKES.HB.com@gmail.com

LUKEŠ HB - KANCELÁŘ