+420 603 284 777 LUKES.HB.com@gmail.com

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ SYSTÉMY

AKTUÁLNÍ MĚŘÍCÍ SYSTÉMY FIRMY

KEYENCE IM-8020 + ROTARY UNIT

KEYENCE IM-7020

MAHR DIGIMAR 816 CL

DRSNOMĚR MYTUTOYO SURFTEST SJ210

PROFESIONÁLNÍ INSPEKČNÍ VIDEOKAMERA HAZET 4812-10 

… A MNOHO DALŠÍCH… 

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE a jednoduchá MĚŘIDLA slouží k zjišťování hodnot fyzikálních či chemických vlastností nejrůznějších předmětů, látek, procesů nebo prostředí. Tyto hodnoty se vyjadřují číslem, a to v určitých jednotkách. 

MĚŘENÍ hraje v moderních společnostech stále významnější úlohu, a to v běžném životě, v obchodě, ve výrobě, v technice a zejména ve vědách. Rozmanitosti těchto potřeb odpovídá rozmanitost měřicích přístrojů a měřidel. Hranice mezi měřicím přístrojem a měřidlem není jasně vymezena, většina moderních přístrojů potřebuje elektrický zdroj. Někdy se mezi měřicí přístroje zahrnují i prosté indikátory a zkoušečky, které nedávají číselné hodnoty (například OLOVNICE, FÁZOVKA, LAKMUS). Jindy se sem naopak počítají i různé přístroje a zařízení zobrazovací (MIKROSKOP, OSCILOSKOP, SPEKTROMETR) nebo pomocné (například PŘEVODNÍKY nebo SENZORY).

E

DÉLKOVÁ MĚŘIDLA

E

ÚHLOVÁ MĚŘIDLA

E

PLOCHY A OBJEMY

E

VÁHY

E

TEPLOMĚRY

E

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ MĚŘIDLA (tvrdost, drsnost,...)

KONTAKT

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

+420 603 284 777

LUKES.HB.com@gmail.com

LUKEŠ HB - KANCELÁŘ