+420 603 284 777 LUKES.HB.com@gmail.com

CNC OBRÁBĚCÍ CENTRA

HORIZONTÁLNÍ

AKTUÁLNÍ STROJNÍ PARK FIRMY

CNC OBRÁBĚCÍ CENTRA

CNC STROJE jsou stroje řízené počítačem. Zkratka vychází z anglického názvu „Computer Numerical Control“.

Numerické řízení (také počítačové numerické řízení, číslicově řízené, běžně nazývané CNC) je automatizované řízení obráběcího nástroje pomocí počítače. CNC stroj zpracovává materiál tak, aby splňoval specifikace, a to podle kódovaných programovaných pokynů a bez přímého manuálního ovládání operace. Pokyny jsou dodávány do CNC stroje ve formě sekvenčního programu pro řízení stroje, jako je G-kód a M-kód, které jsou poté prováděny. Program může být napsán osobou nebo je generován grafickým softwarem (CAD případně CAM). Implementace počítačů a jejich systémů do oblasti strojírenství přináší velmi automatizované výrobní procesy, které umožňují produktivnější a přesnější obrábění. CNC stroje působí pozitivně i na nižší cenu samotné výroby díky menší zmetkovosti a nižším provozním nákladům.

E

Dělení strojů podle obráběného materiálu

E

Dělení strojů podle řízených os

KONTAKT

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

+420 603 284 777

LUKES.HB.com@gmail.com

LUKEŠ HB - KANCELÁŘ